Next generation blended learning

  • Home
  • Next generation blended learning

Blended Learning

Wat is blended learning?

Blended learning kan gezien worden als het betekenisvol combineren van online onderwijs met contactonderwijs. Bij blended learning wordt gestreefd naar een ideale mix van online leeractiviteiten en leeractiviteiten tijdens contactmomenten. Een simpel voorbeeld: studenten doorlopen een casus online en bespreken tijdens een werkgroep hoe dat ging, wat ze ervan leerden en waar ze tegenaan liepen.

Het schema hieronder presenteert een mogelijke toepassing van blended learning. 

Wat doen we?

In de afgelopen vier jaar hebben we veel verschillende, zowel klein- als grootschalige, projecten ontwikkeld op het gebied van blended learning. Hiervan hebben we veel geleerd en nieuwe inspiratie opgedaan. In het ICTO Programma 2017-2020 zullen we ons focussen op de next generation blended learning. 

Blended learning gaat hand in hand met activerend leren, één van de speerpunten uit de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden. Vragen die we in de komende tijd willen onderzoeken op het terrein van blended learning, zijn: Hoe kan blended learning zo'n impact geven dat contactmomenten een activerende en verdiepend karakter krijgen en welke vormen van blended learning kunnen er wezenlijk aan bijdragen dat studenten meer op maat en met meer gepersonaliseerde feedback kunnen studeren? Daarnaast willen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van toepassingen in het onderwijs van adaptive learning, virtual and augmented reality en learning analytics. De bedoeling is om inzicht in en expertise over deze toepassingen op te bouwen, waar op termijn het reguliere onderwijs hopelijk de vruchten van kan plukken. 

Concreet willen we de komende jaren o.a.:

  • Een visie ontwikkelen op personalized learning, 'een uniek en passend leerpad voor iedere student'. 
  • Verkennen hoe learning analytics kunnen helpen om het studiesucces in het onderwijs op de universiteit te verhogen.
  • Experimenteren met en de mogelijkheden van adaptive learning (onderwijs dat zich aanpast aan de kennis en kunde van de student om zo goed mogelijk aan te sluiten op zijn of haar behoeftes in bij het leren) in kaart brengen.
  • Onderzoeken wat 360 graden video en virtual en augmented reality toevoegen aan de leerervaring van studenten.  

Wat hebben we gedaan?

Hierbij bouwen we voort op de kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan in projecten die plaatsvonden onder de programmalijn Blended Learning in het ICTO Programma 2013-2016.  

Zo was er het grootschalige blended learning project dat van april 2013 tot 2016 liep, waarin blended learning stapsgewijs werd ingevoerd in de bachelorfase van de drie grootste opleidingen van de universiteit: Rechtsgeleerdheid, Psychologie en International Studies.Het doel was om blended learning op een duurzame manier in te voeren binnen faculteiten en te leren wat er allemaal komt kijken bij een opleidingsbrede aanpak. Dit project is uitgebreid geëvalueerd door het ICLON. Kijk hier voor meer informatie over dit project. 

Daarnaast heeft de universiteit geëxperimenteerd met proeftuinen. Bij het vorm geven van blended learning, wordt vaak gebruik gemaakt van digitale educatieve tools. Om te zien of er behoefte is aan specifieke tool binnen de Universiteit Leiden en om ervaring op te doen met de inzet hiervan, worden er zogenoemde proeftuinen opgezet. In 2016 is in de eerste proeftuin op de Universiteit Leiden, uitgebreid ervaring opgedaan met de peer review tool Pitch2Peer. Op dit moment lopen er nog verscheidene andere proeftuinen, o.a. met een digitaal online platform en een tool voor online proctoring. Vind hier meer informatie over proeftuinen

Het boekje Blended Learning

De lessons learned uit de verschillende blended learning projecten van de afgelopen vier jaar, willen we graag delen via de persoonlijke verhalen van verschillende docenten, opleidingsdirecteuren en ICTO-coördinatoren in het boekje Blended Learning. Hierin vertellen deze mensen zelf hoe zij blended learning inzetten en hoe ze dit ervaren. Ook reflecteert de projectleider van het project om blended learning bij drie opleidingen breed in te voeren, op de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van blended learning. Tot slot kijken we in het boekje vooruit om te zien wat blended bearning ons in de toekomst gaat brengen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over blended learning in het algemeen of over het project waarbij blended learning opleidingsbreed werd ingevoerd, dan kunt u contact opnemen met .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken). Hebt u een vraag over proeftuinen, dan bent u bij de coördinator van de proeftuinen aan het juiste adres. Voor overige informatie over blended learning (in het ICTO Programma), mailt u Marja Verstelle.  

 

Centre for Innovation
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Schouwburgstraat 2 , 2511 VA The Hague