Research-based Learning

  • Home
  • Research-based Learning

Hoe verweven we onderwijs en onderzoek?

De uitdaging

Verwevenheid van onderwijs en onderzoek is het fundament van de Leidse onderwijsvisie. Uitgangspunt is dat studenten zich academisch ontwikkelen door kennis te maken met en betrokken te zijn bij onderzoek. Maar hoe geef je dat vorm, hoe laat je studenten een actieve rol spelen als mede-onderzoeker?

Wat doen we?

In hun onderzoek werken onze wetenschappers vaak met een 'Virtual Research Environment' (VRE). Hierin kunnen wetenschappers onderling samenwerken aan documenten en hun data beheren. Deze omgevingen biedt ook kansen om studenten te betrekken bij onderzoek. In het project VRE's en Onderwijs (2013-2015) onderzochten we daarom hoe we VRE's voor onderwijsdoeleinden kunnen inzetten en welke meerwaarde dit heeft voor het onderwijs.

Hoe doen we dat?

Studenten zijn binnen dit project op twee manieren betrokken bij onderzoek. Ten eerste zijn in enkele reeds bestaande onderzoeksomgevingen groepen studenten toegelaten, om hen in het kader van hun onderwijs actief bij het onderzoek van hun docent te betrekken. Zo konden ze een bijdrage leveren bijvoorbeeld aan het verzamelen of ordenen van data, of een deel van de data gebruiken voor eigen (scriptie-)onderzoek.
Ook zijn er aparte onderzoeksomgevingen voor studenten aangemaakt. In deze omgevingen voerden zij zelf een oefenonderzoek uit, discussieerden zij daarover met elkaar en deelden zij data en documenten. De docenten hadden ook toegang tot de omgeving en konden zo het leerproces van de studenten ondersteunen. 
In het kader van het project zijn pilots uitgevoerd bij de opleidingen Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, Bestuurskunde, Chinees en Biomedische Wetenschappen. 

Wat hebben we bereikt?

Studenten vinden het over het algemeen motiverend om onderzoek uit te voeren. Het prikkelt hun nieuwsgierigheid. Randvoorwaarden zijn een beperkte groepsgrootte en een duidelijke didactische visie van de docent. Van de experimenten met aparte studenten-VRE’s hebben we geleerd dat docenten op zoek zijn naar een uniforme en veilige (samen-)werkomgeving voor hun studenten. Als ideaal zien zij een omgeving waarin zij de studenten bij hun werkproces kunnen volgen om zo nodig bij te sturen, maar waarin ook studenten onderling met elkaar mee kunnen kijken en van elkaar kunnen leren. Studenten zelf hebben een voorkeur voor een eenvoudige applicatie met een Facebook-achtige werking. Aan deze wensen kon de VRE kon slechts beperkt voldoen, maar de opgedane ervaringen zijn nuttig voor de visie op de digitale leeromgeving.

Dit zeggen onze docenten:

  • “Een belangrijk, overkoepelend doel van de VRE was om studenten kennis te laten maken met de verschillende stappen in het doen van onderzoek. De VRE was hier geschikt voor, omdat het een plek bood waarin studenten hun gehele onderzoek konden plannen en uitvoeren.”
  • "Het voordeel van de VRE is dat je studenten letterlijk toegang geeft tot je onderzoek.”

Dit vonden onze studenten prettig aan een VRE:

  • “Het uploaden van bestanden, die zo voor de hele groep toegankelijk werden. Hoewel dit ook anders had gekund, was het nuttig om niet enkel het eindproduct van elke wekelijkse opdracht, maar zo ook de individuele bijdrages te zien.”
  • “It was very convenient that we could see what the other students were doing and that certain tools were incorporated.”

Wat zijn onze vervolgstappen?

In de zomer van 2015 is het eindrapport met conclusies en aanbevelingen opgesteld. Naast antwoord op de hoofdvragen heeft het project tevens een aantal behoeften van docenten en studenten m.b.t. tools voor online samenwerken en leren duidelijk gemaakt. Het rapport bevat een overzicht van deze behoeften. We bepalen nu welke vervolgstappen we hierin nemen. Daarbij nemen we de bevindingen uit dit rapport in ieder geval mee in het visietraject voor de digitale leeromgeving van de toekomst.

Meer weten?

.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken).

Centre for Innovation
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Schouwburgstraat 2 , 2511 VA The Hague