ICTO Programma

ICTO Programma

Het ICTO-programma

Het ICTO-programma bestaat uit een portfolio aan projecten en activiteiten die bijdragen aan het behalen van de volgende strategische doelstellingen van de Universiteit Leiden:

 • Het verhogen van studiesucces met behulp van ICT
 • Verkennen van nieuwe online onderwijsvormen en hun mogelijke bijdrage aan het reguliere onderwijs én aan de positionering en profilering van de universiteit
 • Het versterken van de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs met behulp van ICT

Verder kent het ICTO-programma drie programmalijnen waarmee we proberen deze bijdrage te realiseren. Dit zijn:

 1. Blended learning
 2. Online learning
 3. Research-based learning

ICTO-stuurgroep

De ICTO-stuurgroep stimuleert, beoordeelt, prioriteert en monitort de projecten in het ICTO-programma op de mate waarin zij hun bijdrage leveren aan de programmadoelstellingen. Hiervoor komt de stuurgroep twee tot vier keer per jaar bijeen. Grote projecten uit het programma hebben ook een eigen stuurgroep die in meer detail betrokken is bij het project in kwestie. Hieronder ziet u de huidige leden van de ICTO-stuurgroep. 

Leden programma stuurgroep

 • Hester Bijl, vanaf november vice-rector (voorzitter van de stuurgroep)
 • Johannes Magliano-Tromp, vice-decaan Campus Den Haag
 • Peter van Es, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Egbert Fortuin, vice-decaan Faculteit Geesteswetenschappen
 • Han de Winde, vice-decaan Faculteit Wis- en Natuurkunde
 • Paul Nieuwenburg, vice-decaan Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Frank Damen, directeur Onderwijs en Opleidingen LUMC 
 • Joost Kok, directeur Leiden Institute of Advanced Computer Sciences (LIACS)
 • Henk Dekker, vice-voorzitter Collegiale Raad voor Onderwijsonderzoekers in Hoger Onderwijs (CROHO) en directeur Centre for Education and Learning (CEL)
 • Jan-Willem Brock, hoofd Afdeling Informatiemanagement 
 • Kurt de Belder, bibliothecaris UB Leiden
 • Hans van Dommele, directeur Academische Zaken
 • Michelle Verheij, assessor Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Maxim Allaart, assessor Faculteit Wis- en Natuurkunde
 • Marja Verstelle, programmamanager ICTO-programma

Programmamanagement

De programmamanager,  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken), is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het ICTO-programma en haar projectleiders.  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) is beleidsmedewerker onderwijsinnovatie & ICT en biedt ondersteuning bij het ICTO programma. Zij is o.a. verantwoordelijk voor deze website en de Agenda Onderwijsinnovatie. Het programmamanagement valt onder het directoraat Academische Zaken binnen de Universiteit Leiden. 

De Projectleiders

Looptijd

Het huidige ICTO-programma loopt van 2013-2016. Hierna zal er een nieuw ICTO-programma van start gaan dat zal lopen tot eind 2020. Op dit moment zijn we druk bezig met de evaluatie van het huidige programma en het opstellen van het nieuwe programma. We houden u via deze website op de hoogte. 

Meer weten?

Neem contact met ons op!

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden