ICLON

ICLON

De afdeling Hoger Onderwijs van het ICLON is hét onderwijskundig centrum van de Universiteit Leiden. ICLON staat voor Interfacultair Centrum voor Learenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing. Het ICLON ondersteunt en adviseert bij het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand onderwijs op de universiteit, o.a. door het verzorgen van trainingen en het geven van onderwijskundig en didactisch advies. Twee van de onderwerpen waarover het ICLON docenten kan adviseren die raken aan het ICTO-programma, zijn blended learning en digitaal toetsen. Ga voor meer informatie naar de ICLON website.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden