CROHO

CROHO

De CROHO is de Collegiale Raad voor Onderwijsonderzoekers in Hoger Onderwijs en bestaat uit hoogleraren van verschillende instituten met relevante expertise. Voorzitter is de directeur van het ICLON (het Interfacultair Centrum voor de Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing van de Universiteit Leiden) en tevens hoogleraar Onderwijskunde, Wilfried Admiraal. De CROHO is een belangrijke aanjager van onderwijsonderzoek aan de Leidse universiteit. Welke onderwerpen prioriteit verdienen, wordt in nauw overleg met de faculteiten vastgesteld. De CROHO heeft een international Advisory Board van drie prominenten op het gebied van onderzoek naar hoger onderwijs: Sari Lindblom-Ylänne (Universiteit van Helsinki), Pierre Dillenbourg (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) en Jan Elen (KU Leuven). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Munster, de secretaris van de CROHO.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden