Centre for Education and Learning (CEL)

Centre for Education and Learning (CEL)

Het Centre for Education and Learning (CEL) is een gedeeld interdisciplinair onderzoekscentrum en innovatie en training platform van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel van dit centrum is te onderzoeken hoe leren en onderwijs op de universiteiten werkt, en hoe deze zaken het beste verbeterd en vernieuwd kunnen worden. De drie universiteiten vormen hierbij de onderzoek- en experimenteerruimte.   

De belangrijkste activiteiten van CEL zijn:

  • Onderzoek doen: de drie universiteiten willen evicence based werken in hun onderwijs. In het centrum is onderzoek multidisciplinair en wordt er gebruik gebruikt van een grote variëteit aan onderzoeksmethoden om te onderzoeken wat de voorwaarden zijn voor studiesucces. Daarnaast vinden alle drie de universiteiten het belangrijk om hun onderwijs continu te innoveren en te verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden zoveel mogelijk geïmplementeerd in het onderwijs binnen de universiteiten.  
  • Ontwikkeling en innovatie stimuleren: het centrum probeert een krachtige stimulans te geven aan de ontwikkeling van innovatief online, blended en on campus onderwijsmethodiek en onderwijsmateriaal. Regelmatig worden medewerkers van de verschillende universiteiten die zich bezig houden met de ontwikkeling van onderwijs, bij elkaar gebracht om ideeën en ervaringen uit te wisselen en nieuwe gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen in de zogenoemde Innovation Rooms.
  • Geven van professionele training: onderwijsmedewerkers worden gesteund bij het ontwikkelen van hun onderwijsvaardigheden door hen direct te betrekken bij het innoveren van hun vakken en door hun eigen training te ontwerpen. Er zijn verder specifieke trainingen voor docenten, maar ook voor opleidingsdirecteuren en managers in het onderwijs.   

Ga voor meer informatie naar de CEL website.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden