Online Learning

 • Home
 • Online Learning

Innovating the way we teach and learn

De uitdaging

De snelle digitalisering van het hoger onderwijs zorgt voor veranderingen in de dagelijkse praktijk van de universiteit nu en in het komend decennium. Daarom is het tijd om na te denken over hoe wij in de toekomst het onderwijs op de Universiteit Leiden willen vormgeven. Hoe zullen we in de toekomst leren en doceren?  

Wat doen we?

De Universiteit Leiden zet in op het verkennen van de mogelijkheden van open en online onderwijs en de technieken die daarbij gebruikt worden. Online onderwijs biedt ons namelijk unieke kansen om te experimenteren met nieuwe manieren van leren. We passen nieuwe technologische oplossingen toe die steeds meer flexibel en gepersonaliseerd leren mogelijk maken. Niet om het contactonderwijs te vervangen, maar juist om het te versterken.  

Eén van de vormen van online onderwijs is een Massive Open Online Course (MOOC). Deze cursussen ontsluiten onderwijs van de beste docenten voor iedereen met een internetaansluiting, geheel gratis. De universiteit Leiden biedt MOOCs aan via het Coursera platform, in gezelschap van ’s werelds meest gerenommeerde universiteiten. 

Een andere vorm van online onderwijs is de Small Online Private Course (SPOC). Waar een MOOC open staat voor elke student die wil deelnemen aan de course en het leermateriaal openbaar toegankelijk is, kunnen slechts een beperkt aantal deelnemers zich aanmelden voor een SPOC en is deze ook niet openbaar toegankelijk. In beide soorten cursussen werken studenten veelal in een international classroom samen met professionals van over de hele wereld. Zie hier voor meer voorbeelden van online onderwijs. 

Ook op de campus zetten we online onderwijs in. Zo kunnen (delen van) MOOCs en SPOCs ingezet worden in het reguliere onderwijs. Zie hier voor een voorbeeld van zo'n toepassing waarbij in het mastervak Belastingverdragen in het reguliere onderwijs een MOOC geïntegreerd werd.  

De Universiteit Leiden neemt in Europa een vooraanstaande positie in op het gebied van online onderwijs. Wij werken er hard aan om deze positie in de voorhoede te behouden en uit te bouwen. Het Online Learning Lab van het Centre for Innovation speelt daarin een belangrijke rol.

Hoe doen we dat?

 • Een team van experts bij het Online Learning Lab faciliteert docenten die hun onderwijs willen innoveren in de vorm van een MOOC, SPOC of een betaald post-academisch online aanbod
 • We onderzoeken wat werkt bij online leren (door het ICLON, het Online Learning Lab en in samenwerking met het Centre for Education and Learning)
 • We hebben een videoproductie unit voor high profile opnames bij Online Learning Lab en werken aan studio’s in faculteiten voor eenvoudigere producties
 • We ontwikkelen nieuwe verdienmodellen en business cases
 • We ontwikkelen nieuwe didactische concepten en strategische samenwerkingsverbanden

Wat hebben we bereikt?

 • We hebben in september 2016 de mijlpaal van 500.000 aanmeldingen voor Leidse MOOCs behaald. Er draaien inmiddels twintig MOOCs, waarbij alle faculteiten betrokken zijn. 
 • Er worden momenteel dertien SPOCs ontwikkeld waarvan er vijf zijn gestart. 
 • Er lopen vijf flipping-the-classroom projecten. Lees hier meer over flipping the classroom. 
 • De universiteit loopt voorop in het ontwikkelen van educatieve video’s. Boden de eerste video-clips vooral ‘talking heads’, inmiddels bieden video’s meer storytelling, visualisaties, documentaire stijl scenes op locatie en 360 graden videobeelden. Het Creative Technology Lab is opgericht als onderdeel van het Online Learning Lab om faculteiten nog breder te kunnen bedienen met multimedia producties.    
 • Elke faculteit heeft een Online Learning Strategieplan waardoor er binnen elke faculteit structureel gewerkt aan en ervaring en kennis opgedaan met online learning  
 • De Universiteit Leiden is mede-auteur van de goed ontvangen strategische LERU advice paper Online Learning at Research-Intensive Universities.
 • De Universiteit Leiden heeft wereldwijd een voorloperspositie verworven op het gebied van MOOCs. Wij zijn Innovation Partner van Coursera en waren in 2016 host van de jaarlijkse Coursera partner-conferentie.  

Wat zijn onze vervolgstappen?

 • Eind 2017 heeft de Universiteit Leiden 13 SPOCs ontwikkeld en gedraaid, voor uiteenlopende doelgroepen, voor ECTS of tegen betaling voor een certificaat of nog anders, soms in samenwerking met andere universiteiten, voor groepen van 30 tot 1000 deelnemers. Er ligt eind 2017 een evaluatierapport van deze projecten met aanbevelingen voor vervolg. 
 • Online learning wordt steeds meer vervlochten in on campus onderwijs. De komende jaren experimenteert de universiteit met meer gepersonaliseerde feedback voor studenten en meer feedback waar de docent op maat het college kan afstemmen. 
 • Eind 2017 hebben 5 flipping the classroom projecten gedraaid. De lessons learned zijn geïnventariseerd en inspireren nieuwe groepen docenten uit alle faculteiten. 
 • We ontwikkelen een (geheel of gedeeltelijke) online onderwijsaanbod voor professionele doelgroepen die zich willen blijven bijscholen, en die het netwerk van Leidse onderzoekers kunnen vergroten. We verkennen daarvoor de mogelijke verdienmodellen. 
 • We blijven de inzet van video in onderwijs verder ontwikkelen, mede gebaseerd op eigen onderzoek. Hoe breng je lesstof zo over dat studenten het beste leren en het geleerde het beste beklijft?   
 • We blijven continu nieuwe innovatieve online onderwijsvormen verkennen op hun meerwaarde: virtual reality, adaptief leren en learning analytics ten behoeve van zowel online als on campus onderwijs.
 • We blijven publiceren over online onderwijs.

Meer weten?

Zie hieronder het Online Learning Lab Annual Report van 2014 en van 2015 en/of .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) naar Marja Verstelle en Gideon Shimshon.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden