Proeftuin met Pitch2Peer

Proeftuin met Pitch2Peer

De eerste proeftuin is zeer succesvol afgerond

In de eerste proeftuin van de Universiteit Leiden (collegejaar 2015-2016) hebben we ervaring opgedaan met de peer review tool Pitch2Peer. Omdat meerdere docenten die met de tool gewerkt hadden, zeer enthousiast waren, is er in 2015 besloten om een proeftuin op te zetten. Zo kon er onderzocht worden hoe groot de behoefte naar Pitch2Peer binnen het onderwijs was. De proeftuin was een groot succes. Docenten en studenten waren erg enthousiast over Pitch2Peer en er bleek ook een duidelijke positief didactisch effect te zijn. Daarom heeft de Universiteit Leiden besloten om een universiteitsbrede licentie af te sluiten zodat de tool de komende drie jaar, beginnend op 1 september 2016, volop gebruikt kan worden in het onderwijs.

Pitch2Peer

Pitch2Peer is een tool waarmee pitches van studenten, in de vorm van een video, een blog, een slideshow, een animatie, een foto of een poster geüpload kunnen worden, waarna studenten elkaars opdrachten kunnen reviewen. Studenten leren zo verschillende vaardigheden, zoals pitchen, presenteren, feedback geven en opdrachten beoordelen. Anders dan bij de peer review functie van Turnitin, ligt de focus bij Pitch2Peer op het activeren van de studenten door hun competitieve en creatieve kant aan te spreken. Hiertoe zijn de opdrachten van de studenten voor iedereen in de groep zichtbaar in een galerij. Studenten kunnen hier, naast elkaar via tekst van feedback te voorzien, elkaar ook met sterren (1 tot 5) beoordelen, elkaar likes geven en elkaar awards toekennen. Zie voor meer informatie de website van Pitch2Peer.

De proeftuin  

Aan het begin van de proeftuin was de hoop dat er tien vakken zouden deelnemen aan de proeftuin. Algauw bleek echter dat docenten en studenten zo enthousiast werden van Pitch2Peer dat veel meer mensen willen meedoen. Uiteindelijk resulteerde dit in dat er in totaal dertig vakken, op vier verschillende faculteiten, vijfentwintig docenten en bijna drieduizend studenten hebben deelgenomen aan de proeftuin.  

Verder bleek uit de evaluatie van de proeftuin dat:

  • 100% van de docent Pitch2Peer vaker wilde gebruiken en ook de overgrote meerderheid van de studenten was enthousiast over de tool
  • Pitch2Peer heeft een duidelijke didactische meerwaarde: aanzetten tot actief leren van studenten en het verwerven van nieuwe vaardigheden zoals presenteren en feedback geven
  • Door Pitch2Peer te gebruiken, kan er effectiever gebruik worden gemaakt van contacturen in het onderwijs
  • Pitch2Peer zowel docenten als studenten motiveert
  • Pitch2Peer bij een grote variëteit aan vakken kan worden ingezet 

 

Het heden

Op dit moment kan elke docent en student op de Universiteit Leiden gebruik maken van Pitch2Peer in het onderwijs. De tool wordt standaard aangeboden in Blackboard.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het gebruik van Pitch2Peer of hebt u hulp nodig bij de inzet hiervan, neem dan contact op met de ICTO-coördinator van uw faculteit. Zie hier voor de contactgegevens. Hebt u vragen over de proeftuin Pitch2Peer of over Pitch2Peer in het algemeen, neem dan contact op met  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

Centre for Innovation
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Schouwburgstraat 2 , 2511 VA The Hague