Blended Learning opleidingsbreed invoeren

Blended Learning opleidingsbreed invoeren

De uitdaging

Het principe achter blended learning is het realiseren van de ideale mix tussen face-to-face onderwijs en online onderwijs, bijvoorbeeld tussen colleges en zelfstudie ondersteund via ICT, of tussen hoorcolleges, online opdrachten en werkgroepen. Kenmerkend voor blended learning is de wisselwerking tussen leeractiviteiten tijdens en buiten contacturen. Blended learning kan een belangrijke bijdrage leveren aan de intensivering van het onderwijs. Daarnaast kan blended learning helpen bij het verbeteren van het studiesucces door het studiegedrag van studenten te intensiveren. De vraag was in 2013 hoe we blended learning duurzaam kunnen invoeren. Wat komt er kijken bij opleidingsbreed invoeren? 

Lees hier meer over het concept blended learning. 

Wat hebben we gedaan?

Op de Universiteit Leiden waren al enkele afzonderlijke vakken herontworpen volgens de principes van blended learning. Dat op zich leidde nog niet tot duurzame invoering. Daarom is er in 2013 een project van start gegaan om dit structureel aan te pakken. Het doel van het project, dat liep van 1 april 2013 tot 1 april 2016, was de invoering van blended learning op het niveau van grote opleidingen.Hierbij stelden we de volgende drie onderzoeksvragen:
1. Welke randvoorwaarden zijn er voor het succesvol implementeren van blended learning?
2. Op welke manieren wordt blended learning toegepast en welke (verwachte) effecten heeft dit?
3. Hoe evalueren de verschillende gebruikers blended learning?  

Hoe hebben we dat gedaan?

Vanaf april 2013 is blended learning stapsgewijs ingevoerd in de bachelorfase van de drie grootste opleidingen: Rechtsgeleerdheid, Psychologie en International Studies. Het ICLON heeft dit gemonitord en geëvalueer onder zowel studenten als docenten. Dit onderzoek heeft de gebruikte implementatiestrategieën voor het invoeren van blended learning beschreven en wat de effecten hiervan waren.

Wat hebben we bereikt?

  • Blended learning is ingevoerd in 10 vakken bij Psychologie, in 10 vakken bij Rechten en in 7 vakken bij International Studies
  • Docenten en studenten zijn overwegend positief over blended learning: het onderwijs is intensiever en meer gepersonaliseerd. "Studenten komen beter voorbereid naar de colleges en daardoor wordt onderwijs geven leuker!" aldus docenten.
  • We zien een olievlekwerking; ook buiten het project gaan opleidingen en docenten gestructureerd aan de slag met blended learning. Good practices inspireren anderen. Eén van de voorbeelden daarvan is het Pitch2Peer project. Begonnen als een idee van één docent, na een presentatie van zijn ervaringen op een good practice middag overgenomen door docenten uit andere faculteiten en uiteindelijk via een proeftuinproject breed ingevoerd aan de universiteit. 
  • We onderscheiden verscheidene succesfactoren voor opleidingsbreed invoeren: leiderschap van de opleidingsdirecteur of –coördinator; de koppeling van het project aan bredere curriculumvernieuwing; het spreken in de taal van de docenten; urgentie creëren en daarmee samenhangend het vinden van blended oplossingen voor specifieke uitdagingen van de opleiding; en er moet voldoende stabiliteit in het docententeam en in de ondersteuning zijn.

Wat zijn onze vervolgstappen?

‚ÄčIn het voorjaar van 2016 is het project met succes afgerond. De lessons learned en adviezen voor follow up zijn belangrijke input voor de aanpak van de verdere implementatie van blended learning via het tweede ICTO-programma dat loopt van 2017 tot 2020. 

Meer weten?

Lees het eindrapport van het blended learning project: Draagvlak, ondersteuning en kennisdeling. Dat is hieronder te downloaden. Klik verder hier voor de best practices op het gebied van blended learning. Hebt u nog meer vragen, neem dan contact op met .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) (ICLON).

 

Centre for Innovation
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Schouwburgstraat 2 , 2511 VA The Hague