Blended Learning met proeftuinen

Proeftuinen

Wat is een proeftuin?

In een proeftuin kunnen een aantal gebruikers, gedurende een bepaalde periode, experimenteren met een tool of een platform, zonder dat hier een uitgebreid implementatietraject aan vooraf gaat. Zo kunnen we vrijblijvend onderzoeken hoe groot de behoefte aan deze, of een soortgelijke tool of platform is binnen de universiteit. Tijdens de proeftuin wordt daarom geëvalueerd onder de gebruikers wat ze van de tool of het platform vinden en tegelijkertijd wordt er uitgezocht wat de impact van blijvend gebruik op de organisatie is. Zo kan er na de proeftuin op een goede manier worden besloten of de universiteit de tool of het platform centraal wil aanbieden.

Hoe verloopt een proeftuin?

Een proeftuin kan op verschillende manieren ontstaan. Deze kan bijvoorbeeld opgezet worden als een brede groep docenten enthousiast lijkt te zijn over een tool, maar een proeftuin kan ook voortkomen uit een bewuste zoektocht naar een platform met bepaalde functionaliteiten. Als er een goed idee is voor een proeftuin, dan wordt er een plan voorgelegd aan de regiegroep ICT & Onderwijs, die eens per kwartaal besluit of proeftuinen van start mogen gaan en wie deze zal coördineren. 

Als er een akkoord komt, dan zorgt de proeftuincoördinator er vervolgens voor dat de gebruikers aan de slag kunnen en dat de proeftuin geëvalueerd wordt. Ook zoekt hij of zij uit wat de impact van continuering van gebruik na de proeftuin, op de organisatie is. Vragen die hierbij bijvoorbeeld beantwoord moeten worden, zijn: wat kost een universiteitsbrede licentie en moet deze aanbesteed worden, wie gaat er ondersteuning leveren aan de gebruikers en hoe is de beveiliging van het databeheer van de tool of het platform geregeld. 

Na afloop van de proeftuin wordt er een besluit genomen of de universiteit deze of een soortgelijke tool of platform wil blijven gebruiken. Mocht dit het geval zijn, zoals bij Pitch2Peer gebeurde, dan wordt er een plan opgesteld waarin staat beschreven wat hiervoor allemaal geregeld moet worden. Tot slot kan, als alles gelukt is, iedereen op de universiteit ervan op de hoogte gebracht worden dat de tool of het platform nu breed gebruikt mag worden. 

Overzicht proeftuinen

Proeftuin Pitch2Peer: In het collegejaar 2015-2016 hebben we ervaring opgedaan met de peer review tool Pitch2Peer in onze eerste proeftuin. Aan deze proeftuin hebben dertig vakken, vijfentwintig docenten en bijna drieduizend studenten van vier verschillende faculteiten meegedaan. Het enthousiasme van zowel docenten als studenten voor deze tool was enorm groot. Vrijwel iedereen wilde Pitch2Peer blijven gebruiken in de na de proeftuin. Daarom heeft de universiteit besloten om een driejarige campuslicentie af te sluiten en de tool centraal aan te bieden vanaf september 2016. Zie hier voor meer informatie.

Proeftuin NEO-LMS: Tussen oktober 2016 en december 2017 gaan er dertien Small Private Online Courses (SPOCs) van start op de universiteit. Om deze vakken goed te kunnen aanbieden, is er gezocht naar een stabiele online leeromgeving waar geëxperimenteerd kan worden met online onderwijsfunctionaliteiten. Hiervoor is voor NEO-LMS gekozen. In de proeftuin wordt de meerwaarde van deze online onderwijsfunctionaliteiten en hoe gebruikers deze ervaren, onderzocht. Daarnaast hopen we dat deze proeftuin nuttige inzichten zal opleveren in de manier waarop administratieve en logistieke processen voor online studenten het beste ingericht kunnen worden. Begin 2016 hebben alle docenten van de SPOCs leren werken met NEO-LMS. In oktober 2016 zal de eerste SPOC daadwerkelijk van start gaan.   

Proeftuin Online Proctoring: Online proctoring is een manier van digitaal toetsen waarbij de persoon die de toets aflegt, wordt gesurveilleerd op afstand. In de derde proeftuin, die van maart 2016 t/m december 2017 loopt, wordt de inzet van een online proctoring tool bij een aantal SPOCs (Small Private Online Course) onderzocht. Er wordt in de proeftuin bekeken in welke situaties van online leren, online proctoring nuttig en bruikbaar is en er zullen een aantal good practices beschreven worden. Inmiddels zijn de eerste ervaringen met de online proctoring tool opgedaan. 

Er lopen op dit moment dus twee proeftuinen. Daarnaast wordt er regelmatig nagedacht en geëvalueerd of er nieuwe, spannende mogelijkheden zijn. Via deze website houden we u hierover op de hoogte.  

Meer weten over proeftuinen in het algemeen of een proeftuin in het bijzonder?

Neem contact op met Marja Verstelle. 

Centre for Innovation
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Schouwburgstraat 2 , 2511 VA The Hague