Blended Learning met E-merge partners

Blended Learning met E-merge partners

Blended learning binnen E-merge

E-merge is het samenwerkingsconsortium van de Universiteit Leiden, de TU Delft, de Erasmus Universiteit, de Haagse Hogeschool, de Hogeschool Leiden, de Hogeschool Rotterdam en InHolland. Eén van de centrale thema's waarbinnen de E-merge-instellingen samenwerken, is blended learning. Tot en met 2014 werden er in E-mergeverband gezamenlijke projecten rondom blended learning tussen de instellingen uitgevoerd. Vanaf 2015 is het doel van het consortium: kennisdeling en inspiratie bevorderen tussen docenten en ICT&O medewerkers van de zeven aangesloten instellingen, rondom vier hoofdthema's geworden. Eén van deze hoofdthema's is blended learning.  

Blended Learning binnen E-merge vanaf 2012 tot nu

2014-heden: In 2015 zijn er binnen E-merge vier netwerken rondom vier verschillende hoofdthema's opgericht. Deze thema's zijn: digitaal toetsen, de digitale leeromgeving, online learning en blended learning. De themagroep blended learning richt zich op kennisdeling over het onderwerp blended learning in brede zin. Door middel van het organiseren van een aantal bijeenkomsten per jaar voor docenten, ondersteuners en andere belangstellenden, wordt de kennis over het onderwerp tussen de verschillende instellingen met elkaar gedeeld. Onderwerpen die binnen de themagroep centraal staan, zijn: het ontwerpen en uitvoeren van blended leerpraktijken én het duurzaam implementeren van blended learning. 

2012-2014: Binnen E-merge besloten vier instellingen: de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden, de Haagse Hogeschool en de TU Delft in 2012 om samen een project Blended Learning te starten. Dit project liep van juni 2012 tot en met december 2014. Elk van deze instellingen voerde blended learning op een eigen manier in. Op de Universiteit Leiden kozen we ervoor om de leerlijn Methoden en Technieken bij de opleiding Culturele Antropologie en de minor Gender te blenden. De docenten van deze vakken experimenteerden met verschillende digitale tools voor blended learning: Peermark, Turnitin en andere annotatietools. Verder werd er gebruik gemaakt van video's en online trainingen om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. De projectleden deelden regelmatig hun ervaringen en vergrootten zo telkens hun inzicht. Twee onderzoekers deden verder overkoepelend onderzoek naar hoe docenten hun deskundigheid vergrootten in deze blended learning projecten.

Het concrete resultaat:

  • Op de Universiteit Leiden is blended learning in een complete leerlijn en een minor geïmplementeerd. 
  • Er zijn tien tips voor blended learning opgesteld, gebaseerd op de ervaringen van alle projecten binnen het project (zie afbeelding hieronder)
  • De lessons learned zijn samengebracht in een evaluatierapport (deze kunt u hieronder downloaden)

Wat zeiden onze docenten die deelnamen aan het project?

"Het geven van feedback is bijna leerzamer voor studenten dan het ontvangen van feedback"
"Technologie maakt didactische werkvormen haalbaar als je beperkt de tijd hebt "
"We waren wat technofoob, maar het viel erg mee in de praktijk"

Meer weten?

Zie voor meer informatie de pagina over blended learning op de E-mergewebsite. Ook kunt u contact opnemen met de communitymanger van E-merge, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) of de coördinator van de Blended Learning themagroep binnen E-merge, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden