Blended Learning

  • Home
  • Blended Learning

Blended Learning

Wat is blended learning?

Blended learning kan gezien worden als het betekenisvol combineren van online onderwijs met contactonderwijs. Bij blended learning wordt gestreefd naar een ideale mix van online leeractiviteiten en leeractiviteiten tijdens contactmomenten. Een simpel voorbeeld: studenten doorlopen een casus online en bespreken tijdens een werkgroep hoe dat ging, wat ze ervan leerden en waar ze tegenaan liepen.

Het schema hieronder presenteert een mogelijke toepassing van blended learning. 

Kenmerkend voor blended learning is de wisselwerking tussen leeractiviteiten tijdens en buiten contacturen, waarbij er wordt gestreefd naar kleinschalig, actief onderwijs. 

Wat doen we?

Onder de programmalijn Blended Learning in het ICTO-programma vinden verschillende projecten plaats.

  • Blended learning opleidingsbreed invoeren. In het grootschalige blended learning project dat van april 2013 tot 2016 liep, werd blended learning stapsgewijs ingevoerd in de bachelorfase van de drie grootste opleidingen van de universiteit: Rechtsgeleerdheid, Psychologie en International Studies.Het doel was om blended learning op een duurzame manier in te voeren binnen faculteiten en te leren wat er allemaal komt kijken bij een opleidingsbrede aanpak. Dit project is uitgebreid geëvalueerd door het ICLON. Kijk hier voor meer informatie over dit project. 
  • Blended Learning met E-merge partners. E-merge is het samenwerkingsconsortium van de Universiteit Leiden, de TU Delft, de Erasmus Universiteit, de Haagse Hogeschool, de Hogeschool Leiden, de Hogeschool Rotterdam en InHolland. Het doel van het consortium is kennisdeling en inspiratie bevorderen tussen docenten en ICT&O medewerkers van de zeven aangesloten instellingen rondom vier hoofdthema's. Elk hoofdthema heeft een eigen themagroep die door het jaar heen regelmatig bij elkaar komt en activiteiten voor belangstellenden organiseert. Eén van deze vier hoofdthema's is blended learning. De Universiteit Leiden participeert actief in de aansluitende themagroep en helpt zo kennis over en ervaring met blended learning te verspreiden. Klik hier voor meer informatie over blended learning binnen E-merge.
  • Proeftuinen. Bij het vorm geven van blended learning, wordt vaak gebruik gemaakt van digitale educatieve tools. Om te zien of er behoefte is aan specifieke tool binnen de Universiteit Leiden en om ervaring op te doen met de inzet hiervan, worden er zogenoemde proeftuinen opgezet. In 2016 is in de eerste proeftuin op de Universiteit Leiden, uitgebreid ervaring opgedaan met de peer review tool Pitch2Peer. Op dit moment lopen er nog verscheidene andere proeftuinen, o.a. met een digitaal online platform en een tool voor online proctoring. Vind hier meer informatie over proeftuinen

Het boekje Blended Learning

De lessons learned uit de verschillende Blended Learning projecten van de afgelopen vier jaar, willen we graag delen via de persoonlijke verhalen van verschillende docenten, opleidingsdirecteuren en ICTO-coördinatoren in het boekje Blended Learning. Hierin vertellen deze mensen zelf hoe zij Blended Learning inzetten en hoe ze dit ervaren. Ook reflecteert de projectleider van het project om Blended Learning bij drie opleidingen breed in te voeren, op de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van Blended Learning. Tot slot kijken we in het boekje vooruit om te zien wat Blended Learning ons in de toekomst gaat brengen.

Wat zijn onze vervolgstappen?

Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van het nieuwe ICTO-programma. Blended learning zal opnieuw één van de centrale programmalijnen in het programma zijn.   

Meer weten?

Wilt u meer weten over blended learning in het algemeen of over het blended learning project, dan kunt u contact opnemen met .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken).(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) kan u alles vertellen over E-merge en de verschillende themagroepen. Hebt u een vraag over proeftuinen, dan bent u bij de coördinator van de proeftuinen aan het juiste adres. Voor meer informatie over het nieuwe ICTO-programma, mailt u Marja Verstelle.  

 

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden