Socratisch doceren via MOOCs

Socratisch doceren via MOOCs

De docent

Marc van Oostendorp is senior-onderzoeker op het Meertens Instituut en hoogleraar Fonologische Microvariatie aan de Universiteit Leiden. Marc schrijft ook o.a. voor Onze Taal, het NRC Handelsblad en de Mare.

De uitdaging

Marc wilde zijn vakgebied (de taalwetenschap) een grotere bekendheid geven bij een wereldwijd publiek, maar in het bijzonder ook bij jongeren. Hij wilde experimenteren met de mogelijkheden van het gebruik van de zogenoemde socratische methode – de leerling ontdekt door sturende vragen zélf dingen in plaats dat hij ze krijgt aangereikt – bij online-onderwijs. De kijker moest zo enthousiast worden gemaakt voor de wetenschappelijke studie van menselijke taal in alle facetten.

De best practice

Marc ontwikkelde samen met het Online Learning Lab van Centre for Innovation een Massive Open Online Course (MOOC), een gratis introductie cursus Taalwetenschap voor een wereldwijd publiek op het platform Coursera. Daarbij werd hij (ook in beeld) geholpen door twee student-assistenten in vraaggesprekken, en liet hij ook veldonderzoek zien door gebruik te maken van 6 sprekers van 6 zeer verschillende talen die op video iedere week iets meer van hun taal moesten zien; de deelnemers moesten aan de hand hiervan iedere week een opdracht doen. Ook kwamen er iedere week beroemde en minder beroemde taalkundigen aan het woord.

De resultaten

De respons was hoog. Meer dan 45.000 studenten over de hele wereld schreven zich in voor de eerste aflevering van deze cursus en waren razend enthousiast, wat zich vertaalde in veel discussie in de forums en een Facebook groep met uiteindelijk meer dan 13.000 leden. Veel studenten deden mee met het veldonderzoek, wat resulteerde in een YouTube-lijst met meer dan 150 filmpjes.  Na afloop van de cursus werd met behulp van crowdfunding 10.000 euro opgehaald voor een extra module, en boden ruim 400 vrijwilligers aan de Engelse ondertiteling te vertalen in 50+ talen. Diverse opleidingen lieten Marc weten dat zij de module in hun pre-master programma gebruiken. De cursus wordt bovendien op het moment aangepast voor een experiment in 4 VWO aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden.

De lessons learned

  • Het is moeilijk echt socratisch te doceren online, maar de vraag-antwoord methode en interviews door assistenten gaven wel een extra (sociale) dimensie en riepen respons op.
  • Gebruik van nieuwe media, alsmede het netwerk van Marc en zijn assistenten, heeft bijgedragen aan het succes van de MOOC.
  • Een enthousiaste community van studenten kan de reikwijdte en impact van een MOOC vergroten.
  • Er is grote potentie voor humanities als MOOCs. Mensen gebruiken de cursussen voor skills (leven lang leren) maar ook als hobby en persoonlijke verrijking.
  • De cursus blijkt in een behoefte te voorzien bij studiekeuze en pre-masters.

Klik hier voor de meest recente versie van Marcs MOOC

Klik hier voor alle MOOC-video's van Marc

Lees hier meer over de crowdfunding actie om een extra module aan deze MOOC toe te voegen

Meer weten?

Wilt u meer weten over MOOCs? Neem contact op met uw ICTO-coördinator. Uw ICTO-coördinator kan u verder helpen.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden