Pitch2Peer als digitaal podium voor talent

Pitch2Peer als digitaal podium voor talent

De docent

Pascal Haazebroek is docent Psychologie bij de faculteit Sociale Wetenschappen.

De uitdaging

Pascal's uitdaging was om studenten aan te sporen écht iets van een opdracht te maken: nieuwe ideeën, originele associaties, overtuigende argumenten en een verzorgde presentatievorm. Naast het schrijven van essays of papers, wilde hij in de opdracht ook skills als presentatievaardigheden en visueel denken aanspreken. Zijn droom was dat studenten trots zijn op wat ze hebben bedacht of gemaakt en benieuwd zijn naar wat hun peers met dezelfde opdracht hebben gedaan.

De best practice

Pascal heeft Pitch2peer ingezet in zijn vakken. Op dit platform kunnen studenten 'pitches' plaatsen. Pitches kunnen video-opnames zijn van betogen, maar ook creatieve fotoshoots of blogs. Studenten kunnen elkaars pitches vervolgens zien in een galerij met social media opties. Zo worden pitches door peers gereviewed en voorzien van ratings op specifieke criteria. Ook kunnen studenten 'likes' toekennen aan pitches. Op basis van reviews en likes kan de galerij worden gesorteerd tot een high score lijst, waardoor de beste pitches bovenaan staan.

Het resultaat

Studenten zijn enorm enthousiast. De ambities van de studenten lagen hoog, wat leidde tot kwalitatief sterke pitches. Studenten waren trots op wat zij hadden afgeleverd en getoond aan anderen. Ook keken en becommentarieerden ze met enthousiasme en respect naar de pitches van hun peer.

De lessons learned

  • Wees helder over de criteria en de onderlinge prioriteiten. Gaat het primair om de argumentatie en is de vorm secundair? Of hecht de docent veel belang aan de presentatie en verzorging? Dit geldt altijd voor opdrachten, maar bij iets creatievere opdrachten nog iets sterker.
  • High scores en ratings passen goed bij de meer competitief ingestelde studenten. Het is van belang de instellingen van het Pitch2Peer platform aan te laten sluiten bij wat passend is voor de betreffende groep studenten en de betreffende opdracht.
  • Net als bij andere vormen van blended learning is het van belang een plan te hebben voor wat in colleges / werkgroepen wordt besproken of getoond en wat online gebeurt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassingen van Pitch2Peer in het onderwijs? Neem contact op met uw ICTO-coördinator. Uw ICTO-coördinator kan u verder helpen. U kunt ook meer informatie vinden over de tool Pitch2Peer op deze website.

 

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden