Peer review met Pitch2Peer

Peer review met Pitch2Peer

De docent

Janice Sandjojo is docent en onderzoeker bij Psychologie (Faculteit Sociale Wetenschappen).

De uitdaging

Janice wilde haar eerstejaarsvak Bio- en neuropsychologie, met ruim 500 studenten, intensiveren zonder de werkdruk voor docenten sterk te verhogen. Een opleidingsbreed uitgangspunt daarbij was om het onderwijs meer te ‘blenden’. 

De best practice

Janice heeft haar studenten de opdracht gegeven een poster te maken over een neurologische aandoening. Hiervoor gingen studenten actief en intensief aan de slag met de lesstof, omdat ze relevante literatuur moesten opzoeken en analyseren. Het nakijken van meer dan 500 posters is echter veel werk. Om studenten toch van veel feedback te voorzien, heeft Janice Pitch2Peer ingezet. Op dit platform plaatsten studenten hun poster en konden ze in de galerij de posters van hun medestudenten zien. Ze kregen de opdracht vijf van deze posters te beoordelen op inhoud, referenties en ontwerp. Naast tekstuele feedback, konden ze 1 tot maximaal 5 sterren per criterium toekennen aan de posters. Ook konden ze aan 10 posters een ‘like’ toekennen. Op basis van reviews en likes kon de galerij worden gesorteerd tot een high score lijst, waardoor de beste posters bovenaan stonden.

Het resultaat

Janice ziet veel voordelen aan peer reviewing en de inzet van Pitch2Peer. Studenten leren kritisch nadenken en feedback geven door het schrijven van peer reviews, waardoor studenten meer constructieve feedback ontvangen. Dit alles leidt ertoe dat studenten meer betrokken en actiever zijn en veel leren over allerlei aandoeningen binnen de bio- en neuropsychologie. Ook kunnen studenten zo hun presentatievaardigheden verder verbeteren. Een analyse van de feedback toont aan dat studenten accuraat zijn met de beoordelingen: ze geven goede posters overwegend positieve feedback en mindere posters meer negatieve feedback. Ten slotte kostte het Janice weinig tijd, zeker nu Pitch2Peer geïntegreerd is in Blackboard.

De lessons learned

  • Blijf als docent betrokken
  • Geef duidelijke instructies aan studenten
  • Maak duidelijke criteria voor de peer reviews
  • Studenten moeten kritisch kijken naar feedback die zij ontvangen van hun peers, om te bepalen of zij het eens zijn met de feedback
  • Beloon de beste posters in bijvoorbeeld een Wall of Fame op Blackboard of besteed hier aandacht aan tijdens het laatste college

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassingen van Pitch2Peer in het onderwijs? Neem contact op met uw ICTO-coördinator. Uw ICTO-coördinator kan u verder helpen. Of stuur Janice een e-mail. U kunt ook meer informatie vinden over de tool Pitch2Peer op deze website.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden