Opleidingsbreed blended learning

Opleidingsbreed blended learning

De opleidingsdirecteur

Arjaan Wit is directeur bachelor- en masteropleidingen Psychologie (FSW).

De uitdaging

Arjaan had de uitdaging om een opleidingsbreed verandertraject te starten, met als doel om de gehele bacheloropleiding meer blended te maken. Hij wilde daarmee Psychologie studenten activeren tot diepere verwerken van de studiestof en aansluiten bij de moderne digitale communicatie van, met en door studenten.

De best practice

Het Opleidingsbestuur heeft ervoor gezorgd dat stapsgewijs, per studiejaar, alle cursussen Psychologie blended zijn ingericht. Als aftrap organiseerde het bestuur met twee fulltime projectmedewerkers per studiejaar een werkconferentie op een externe locatie met een externe begeleider. Daar kregen cursuscoördinatoren, stafleden en studenten workshops over toetsing, ICT gebruik en feedback. Vervolgens gingen ze direct aan de slag met het maken van een plan voor het blenden van hun cursus. Daarbij maakten ze  gebruik van de onderwijsdriehoek (samenhang tussen leerdoelen – werkvormen – toetsvormen) en het TPACK-model (samenhang tussen vakinhoud – didactiek – technologie). Het Opleidingsbestuur en de projectmedewerkers letten erop dat er een spreiding was van de verschillende blended werkvormen over de cursussen en onderwijsblokken heen. Tijdens het collegejaar is er lokale onderwijskundige en technische ondersteuning beschikbaar. De projectleider Onderwijsvernieuwing - waaronder Blended Learning valt - stuurde het hele traject aan en stafleden kregen eenmalig extra ontwikkeluren voor deze innovatieslag.

Het resultaat

In totaal zijn 45 cursussen, allemaal gedoceerd in het Nederlands en in het Engels, nu blended ingericht. De studenten zijn erg tevreden over de blended werkvormen. Voor de docenten betekent het vaak wel een verzwaring van hun taak, waarbij het Opleidingsbestuur hen zoveel mogelijk ondersteunt.  

De lessons learned

  • Zorg voor adequate financiering voor het ontwikkelen van blended onderwijs
  • Geef docenten extra ontwikkeluren voor het blenden van hun vak
  • Stel een projectleider aan die de opleiding van binnenuit goed kent
  • Biedt ondersteuning per cursus op maat

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassingen van blended learning in het onderwijs? Neem contact op met uw ICTO-coördinator. Uw ICTO-coördinator kan u verder helpen.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden