Online verdiepen van de stof

Online verdiepen van de stof: voor, tijdens en na contacturen

De docent

Onno Meijer is Associate Professor Interne Geneeskunde/Endrocrinologie (LUMC).

De uitdaging

Onno wilde studenten in het vak Biomedical Sciences helpen om verder te komen met de stof die hij ze aanbiedt. Zijn droom was dat studenten voor, tijdens en na het college actief met de stof bezig zijn. Hoe kunnen we studenten stimuleren om de stof te relateren aan wat ze al weten, om zich erover verwonderen en om erover discussiëren?

De best practice

Onno heeft een activerend onderwijskundig ontwerp en zet daarbij ook ICT in om zijn studenten optimaal te activeren. Onno geeft op dag 1 zijn studenten om 12:00 instructies voor zelfstudie. Daarmee kunnen ze aan de slag tot 9:00 de volgende dag. Van 9:00 tot 10:00 is er een interactief responsiecollege en van 10:00 tot 11:00 behandeld hij een bijzonder onderwerp dat niet in het boek stond. Om 11:00 maken alle studenten de ‘dagtoets’. Dit is een summatieve open boek toets. Daar krijgen ze vanaf 11:30 feedback op. Dan begin de cyclus opnieuw.

Om studenten in dit onderwijskundig ontwerp nog verder te activeren, zet Onno FeedbackFruits in. Dit is een online platform waarin meerdere tools beschikbaar zijn om studenten te activeren. Ten eerste kunnen studenten aan elkaar vragen stellen via de ‘Dialog’ optie. Ook kan de docent via ‘Share’ lesmateriaal zoals artikelen en filmpjes uploaden. Studenten kunnen dit lesmateriaal vervolgens gezamenlijk annoteren ter voorbereiding op of na de contacturen. Tijdens contacturen kunnen studenten via ‘Live’ vragen stellen aan de docent.

Het resultaat

Onno wil niet meer zonder FeedbackFruits! Zijn studenten zijn actief en discussiëren onderling over de stof. Er zijn zelfs indicaties dat de rendementen verbeteren door de inzet van FeedbackFruits. Bij het eindtentamen haalden meer studenten een 8 en minder studenten een 7. Door de inzet van FeedbackFruits kan Onno zijn docenttijd betsteden aan de 'diepere' vragen.

Veel studenten zijn ook erg enthousiast over FeedbackFruits. Zo zei een student: “Ik vond feedbackfruits een hele goede aanvulling/vervanging van blackboard”. Ze vinden FeedbackFruits erg gebruiksvriendelijk. Studenten waarderen vooral de ‘Dialog’ functie, waardoor studenten onderling discussies kunnen voeren over de stof. Bovendien geven studenten elkaar snel antwoord, wat fijn is voor de studenten en werk bespaart voor de docent. Het lijkt erop dat FeedbackFruits een nieuw deel van de studenten heeft geactiveerd.

De gemiddelde student lijkt te profiteren van FeedbackFruits

De gemiddelde student lijkt te profiteren van FeedbackFruits

De lessons learned

  • Laat het gebruik van de tool niet te vrijblijvend zijn - enthousiasmeer de studenten voor het gebruik ervan en plan vroeg in de cursus een aantal opdrachten waarbij het gebruikv an FeedbackFruits verplicht is.
  • Zorg voor een overzichtelijke indeling van de ‘Share’ functie (documenten delen).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassingen van FeedbackFruits in het onderwijs? Neem contact op met uw ICTO-coördinator. Uw ICTO-coördinator kan u verder helpen.  Lees meer over de tool FeedbackFruits op deze website.

 

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden