MOOC als medium voor maatschappelijk debat

MOOC als medium voor maatschappelijk debat

De docent

Edwin Bakker is hoogleraar (Contra-)Terrorisme aan de Universiteit Leiden en directeur van het Centre for Terrorism & Counterterrorism in Den Haag. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn radicalisering en jihadistisch terrorisme in het algemeen en profielen van (jihadistische) terroristen in het bijzonder. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op het omgaan met (angst voor) terrorisme en beleidsimplicaties op dit terrein.

 

De uitdaging

Edwin wilde de bekendheid van Terrorism studies aan de Universiteit Leiden vergroten, enerzijds om bij te dragen aan een nuancering van de maatschappelijke discussie over dit zeer actuele onderwerp en anderzijds om aan de prestatieafspraken van de universiteit te voldoen. Bovendien wilde hij onderzoek doen naar de wereldwijde impact van Terrorism. Hij wilde deze ambities graag combineren.

De best practice

Edwin ontwikkelde samen met het Online Learning Lab van Centre for Innovation een Massive Open Online Course (MOOC). een gratis introductie cursus Terrorism & Counterterrorism: comparing Theory & Practice voor een wereldwijd publiek op het platform Coursera. In de cursus  op academisch niveau kijken studenten videos, lezen ze literatuur maar gaan ze ook, onder begeleiding van vrijwillige moderators, de discussie met elkaar aan.

De resultaten

Edwin’s onderzoek heeft geleid tot een artikel, de colleges tot een handboek en de MOOC is gebruikt in een Flipped the Classroom experiment in zijn master Crisis & Security Management. Ook docenten uit andere landen gebruiken Edwin’s cursus in hun colleges. Inmiddels heeft de cursus bovendien de 100.000e student verwelkomd en wordt de cursus geroemd door onder andere de Franse krant Le Monde. Edwin’s instituut staat wereldwijd op de kaart.

De lessons learned

  • Over alles kan je waardig discussieren zolang je de academische spelregels in acht neemt. Zowel interactie bevorderen als beheersen van negatief gedrag onder studenten kan door community management.
  • Een goed team is onontbeerlijk bij een dergelijk project. Vrijwilligers kunnen je veel werk uit handen nemen bij het modereren. Waardeer je vrijwilligers voor hun inzet met b.v. een getuigschrift.
  • Nu Edwin eenmaal geleerd heeft om snel en goed video’s op te nemen, zet hij vaker video’s in wanneer hij gevraagd wordt voor lezingen, gastcolleges en bijeenkomsten, waar hij anders wegens reistijd niet op in zou kunnen gaan.
  • Zorg dat de inhoud academisch niveau blijft, waardoor het ook in je eigen colleges te gebruiken is, voor bijvoorbeeld blended learning.

Klik hier voor de meest recente versie van Edwin's MOOC

Klik hier voor meer informatie over Edwins boek 'Terrorism and Counterterrorism Studies: Comparing Theory and Practice', mede gebaseerd op deze MOOC

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassingen van Pitch2Peer in het onderwijs? Neem contact op met uw ICTO-coördinator. Uw ICTO-coördinator kan u verder helpen. 

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden