Informatievaardigheden blended ontwikkelen

Informatievaardigheden blended ontwikkelen

De medewerker

Anneke Dirkx is hoofd Informatie en Gebruikersondersteuning (UBL).

De uitdaging

Anneke en haar collega’s van de UBL kregen van het Leiden University College (LUC) het verzoek om trainingen in informatievaardigheden te verzorgen. Zo’n 200 Engelstalige studenten moesten leren hoe zij informatie kunnen vinden in de catalogus en databases en hoe zij deze bronnen kunnen beoordelen. Maar drie fysieke cursussen voor zo’n grote groep in een korte tijdbestek was met de formatie van de UBL niet haalbaar.

De best practice

De UBL zocht naar een werkwijze waarmee ze hun contactmomenten met de studenten konden beperken en die beperkte tijd doelgericht konden inzetten.  Ze hebben in overleg met de opleiding gekozen voor het digitaal aanbieden van twee tutorials (Catalogusintroductie en Zoeken naar wetenschappelijke informatie) gevolgd door een klassikale workshop Informatie beoordelen. 

Voor de tutorials heeft de UBL gebruik gemaakt van open source tutorial software die ontwikkeld is in de Verenigde Staten, Guide on the Side. Deze tutorials werden via Blackboard aangeboden. Ook heeft de UBL hierbij een digitale toets ontwikkeld.

In de tutorials en in de workshop staat steeds het onderwerp chocola centraal. Studenten zochten en beoordeelden informatie over chocola. Hierdoor ontstond er een verbinding tussen de drie onderdelen.  

Het resultaat

De studenten en de opleiding zijn tevreden over het hele traject en over de afzonderlijke cursussen. Chocola is een leuk en onverwacht onderwerp, waarmee de UBL veel aspecten van haar collecties en databases voor het voetlicht kan brengen. Denk hierbij aan cacaoproductie, economische aspecten, historische aspecten, oude kaarten en foto’s van cacaoplantages en zelfs recepten met chocola. Daarmee komen ze tegemoet aan de brede opzet van het curriculum van het LUC. Dit leidt tot goede toetsresultaten voor de studenten en positieve evaluaties van de tutorials en workshops.  

Klik hier voor de online tutorial over het werken met de catalogus

Klik hier voor de online tutorial over het zoeken van informatie over chocola

De lessons learned

  • Zorg voor verbinding tussen de online tutorials en de workshop
  • Deelname aan de cursussen is te stimuleren door een toets erover in Blackboard te plaatsen
  • Let op de timing van de cursussen in relatie tot andere opdrachten (bijv. schrijven van essays)

Meer weten?

Wilt u meer weten over het integreren van online materiaal in het onderwijs? Neem contact op met uw ICTO-coördinator. Uw ICTO-coördinator kan u verder helpen.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden