Goed gestemd in het onderwijs

Goed gestemd in het onderwijs

De docent

Janice Sandjojo is docent en onderzoeker bij Psychologie (Faculteit Sociale Wetenschappen).

De uitdaging

Janice wilde haar studenten op een leuke manier activeren en betrekken bij hun onderwijs. Ze wilde dat ze actief nadachten over de kennis, actief kennis verwerven en verwerken en actief meesturen in het onderwijs. Daarbij vond ze het belangrijk dat iedereen mee doet en er meer interactie is tussen studenten en tussen docent en student.

De best practice

Janice heeft in de colleges en werkgroepen gebruik gemaakt van Mentimeter. Dit is een tool waarmee studenten via hun smartphone, tablet of laptop kunnen antwoorden op vragen en stellingen in presentaties. Studenten kunnen met een code inloggen op de website van Mentimeter (govote.at) en antwoord geven op de vragen die Janice vooraf heeft ingevoerd. Dit kunnen allerlei typen vragen zijn, zoals multiple choice-vragen, open vragen, schalen en het verdelen van 100 punten over de antwoordopties. Janice gebruikt Mentimeter om te bepalen welk onderwerp de studenten in een college wilde bespreken en om kennis van de studenten te toetsen voor en na het uitleggen van de stof. Zo wist ze zelf beter welke kennis de studenten al voor het college hadden en of ze de stof goed had uitlegd, en wisten de studenten beter waar ze stonden en wat ze hadden geleerd door het college.

Het resultaat

Janice is erg enthousiast over Mentimeter. Het maakt het onderwijs een stuk levendiger en interactiever.  Mentimeter is erg simpel in gebruik en tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone, waardoor veel meer studenten dan voorheen een antwoord geven. Door studenten actief te betrekken, denken ze beter na over de stof. Zo begrijpen en onthouden ze de stof beter.

De lessons learned

  • Denk na over het didactische doel waarvoor je Mentimeter wilt inzetten.
  • Denk na over de groep waarvoor je Mentimeter inzet.
  • Doe echt iets met de stemmen die je hebt verkregen in je onderwijs.
  • Formuleer korte, duidelijke vragen en antwoordmogelijkheden.
  • Stel studenten een relevante vraag, waarvan het belangrijk is dat studenten hierover nadenken.
  • Bouw voldoende tijd in voor het gebruik van Mentimeter tijdens het college.
  • Test voor je college Mentimeter (evt. ook in de collegezaal).
  • Zet Mentimeter niet te veel en niet te vaak in.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassingen van Mentimeter in het onderwijs? Neem contact op met uw ICTO-coördinator. Uw ICTO-coördinator kan u verder helpen. Of stuur Janice een e-mail. Lees meer over de tool Mentimeter op deze website.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden