Blended Learning via Facebook

Blended Learning via Facebook

De docent

Kim Beerden is Universitair docent Oude Geschiedenis bij het Instituut voor Geschiedenis (FGW).

De uitdaging

Kim had de uitdaging om de rendementen van haar vak te verhogen in het kader van de prestatieafspraken. Haar ambitie was dat studenten enthousiast zijn over de stof, ook zonder de druk van studiepunten. Door de binding van de studenten met de colleges, de collegestof en de andere studenten te vergroten, wilde ze uitval tegengaan en zo de rendementen verbeteren.

De best practice

Kim koos ervoor om dicht bij de belevingswereld van de student te blijven: ze creëerde een gesloten Facebookgroep. Alle studenten konden zich vrijwillig aanmelden voor deze Facebookgroep. De groep fungeerde als een ‘digitale koffiekamer’ buiten de contacturen om. In deze groep postte Kim berichten zoals nieuwsberichten, foto’s en video’s die gerelateerd waren aan de collegestof en stelde ze een vraag hierover aan de studenten. Daarnaast gebruikte  Kim de mogelijkheid om stellingen te plaatsen. Ten slotte postte Kim ook andere type video’s, zoals video’s met presentatietips. Studenten hadden ook de mogelijkheid om berichten te plaatsen in de groep.

Het resultaat

Ook al is het lastig om te meten of de rendementen daadwerkelijk zijn gestegen, ervaart Kim dat de sociale cohesie groeide door de inzet van Facebook. Studenten reageren enthousiast op het gebruik van Facebook. Ze liken en beantwoorden de berichten van de docent en medestudenten en posten ook zelf berichten. Dit stimuleerde discussies in de werkgroepen en hierdoor kwam er meer diepgang in het vak. Zo gaf een student aan dat hij hierdoor meer bezig was met de werkgroep in het dagelijkse leven.

Kortom, de inzet van Facebook leidde tot een actieve online community. Studenten willen dan ook graag dat Kim door gaat met de inzet van Facebook in haar onderwijs.

De lessons learned

  • Zorg dat posts kort en licht van aard zijn – verbind bijvoorbeeld de collegestof aan de actualiteit. Foto’s en video’s zijn aantrekkelijker dan tekst
  • Plaats een aantal berichten per week
  • Refereer tijdens de colleges naar de discussies op Facebook
  • Like en beantwoord berichten van studenten, zodat ze weten dat de docent hun inzet heeft gezien en waardeert
  • Wees bewust van privacyvraagstukken: scherm persoonlijke informatie af en wordt geen vrienden met studenten, kijk niet op de pagina’s van studenten en correspondeer niet via privé-berichten of chats.
  • Denk na over de scheiding tussen werk en privé: hoe lang en wanneer bent u actief op Facebook?
  • Een student-assistent kan van grote waarde zijn om ideeën te ontwikkelen en praktische zaken te regelen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassingen van Facebook in het onderwijs? Neem contact op met uw ICTO-coördinator. Uw ICTO-coördinator kan u verder helpen.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden