Blended learning in tutorial onderwijs

Blended learning in tutorial onderwijs

De docent

Paula Jordão is tutor coördinator van de bachelor International Studies (CDH) sinds 2014-2015.

De uitdaging

De opleiding International Studies heeft vanaf het begin van zijn bestaan de ambitie gehad om Blended Learning componenten zoveel mogelijk in het tutorial onderwijs in te voeren. Hiermee wilde de opleiding het studiesucces verhogen en het leerproces van studenten verbeteren. Het karakter van de tutorials maakt dat dit bij uitstek de plek is om blended learning in de praktijk te brengen. In groepen van 12 tot 15 krijgen studenten kleinschalig en interactief onderwijs en ontwikkelen ze allerlei academische vaardigheden. 

De best practice

Paula bekeek per collegejaar welke vormen van blended learning geschikt waren voor welke tutorials. Blended learning kan studenten helpen zich beter voor te bereiden op de tutorials en kan helpen om de tutorials actiever in te richten. De strategie bij International Studies was om kleinschalig te experimenteren en snel ervaring op te doen met blended learning: successen konden zo snel opgeschaald worden, en minder succesvolle experimenten werden het volgende jaar aangepast. Er is zo ervaring opgedaan met online discussiefora, digitale ingangstoetsen, blogs en videoclips.

Het resultaat

Het gebruik van de online discussiefora en blogs bleek minder succesvol. De inzet van videoclips was echter een groot succes: het hielp studenten om de stof beter te begrijpen en de studenten vonden dit leuk. Ook komend collegejaar gaat de opleiding verder met experimenteren: dan gaat de opleiding bij drie vakken digitaal formatief toetsen.

De lessons learned

  • Ga in overleg met de docenten: zorg voor draagvlak, maar wees ook voorbereid op verzet
  • Schaal alleen op als de inzet van blended learning aantoonbaar nut heeft
  • Wees realistisch over wat je wilt bereiken en hoeveel tijd, werk en financiële middelen dit kost
  • Zorg ervoor dat de techniek goed werkt
  • Hou het simpel: experimenteer klein en schaal op als het experiment succesvol is

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassingen van blended learning in het onderwijs? Neem contact op met uw ICTO-coördinator. Uw ICTO-coördinator kan u verder helpen.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden