Academische vaardigheden ontwikkelen met het REAL referentie-model

Academische vaardigheden ontwikkelen met het REAL referentie-model

Het team

Marjo de Graauw is docent en medewerker onderwijsvernieuwing (FWN). Ook is zij Teaching Fellow in het Leiden Teachers’ Academy. Voor haar inzet voor onderwijsinnovatie - in het bijzonder haar werk omtrent peer review - heeft zij de Turnitin Global Innovation Award 2015 gewonnen. Stefan Tax is onderwijsontwikkelaar aan de Universiteit Leiden. Samen met Marc Cleiren, adjunct coördinator Honours College FSW, heeft hij het REAL referentiemodel ontwikkeld.

De uitdaging

Marjo stond voor de uitdaging om voor het bachelorcurriculum van Bio-Farmaceutische Wetenschappen een leerlijn academische vaardigheden op te zetten. Via deze leerlijn moeten studenten kritisch denkende junior geneesmiddelenonderzoekers worden. Het moest voor de verschillende docenten van Bio-Farmaceutische Wetenschappen zo makkelijk mogelijk zijn om het onderwijs over academische vaardigheden te integreren in hun vakken en voor studenten moest de leerlijn duidelijk herkenbaar zijn.

De best practice

Marjo en Stefan hebben het REAL referentiemodel als rode lijn in de leerlijn academische vorming ingericht. REAL staat voor Research Exchange – Accelerated Learning. Het is een model over hoe het onderzoeksproces verloopt, dat Marjo en Stefan hebben vereenvoudigd voor gebruik onder eerstejaars studenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen (zie onderstaand figuur). Het REAL referentiemodel zelf is uitgebreider en wordt door Stefan Tax beheerd.

Samen met alle betrokken docenten is in kaart gebracht welke academische vaardigheden de studenten moeten leren in hun opleiding en wat de gewenste opbouw is van het aanleren van deze vaardigheden. Voor al deze vaardigheden hebben Marjo en Stefan onderwijsmaterialen ontwikkeld op basis van het REAL referentiemodel. Studenten konden deze documenten vinden op Blackboard. 

Het resultaat

Docenten en begeleiders zijn enthousiast over de leerlijn academische vaardigheden op basis van het REAL-referentiemodel. Zo geven zij aan dit model ook in hun eigen vakken en bij de begeleiding van (master-)studenten en AIO’s te willen gebruiken.

Er loopt nog een onderzoek naar de effecten bij studenten. De eerste impressie is dat de vaardigheden zoals wetenschappelijke verslaglegging, presenteren, feedback en kritische houding verbeterd zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Met REAL ontwikkelen studenten zich tot kritisch denkende junior geneesmiddelenonderzoekers.

De lessons learned

  • Zorg bij het opzetten van een leerlijn academische vaardigheden voor een goed doordacht beoordelingsmodel en werk met digitale feedback en een geautomatiseerd beoordelingssysteem in Blackboard
  • Zorg bij het opzetten van een leerlijn academische vaardigheden ervoor dat er één coördinatie is die de verschillende onderdelen aan elkaar kan koppelen en docenten kan informeren
  • Vertaal het REAL referentiemodel naar jouw vakgebied, onder andere door iconen voor jouw vakgebied te ontwikkelen. Stefan Tax kan hierbij ondersteuning bieden. .
  • Hou rekening met training van alle begeleiders die betrokken zijn bij de leerlijn in het REAL referentiemodel. 
  • Zorg voor geschikte onderwijsmaterialen die aansluiten bij het REAL referentiemodel

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassingen van het REAL referentiemodel in het onderwijs? Neem contact op met uw ICTO-coördinator.  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden