Academic toolkit voor MOOC-deelnemers

Academic toolkit voor MOOC-deelnemers

De medewerker

Marleen Danel is onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij Onderwijsstudies (FSW) en het ICLON.

De uitdaging

Marleen zag een uitdaging bij MOOCs (Massive Open Online Courses). In MOOCs moeten studenten vaak zelfstandig informatie zoeken en gebruiken in bijvoorbeeld essays en bijdragen op discussiefora. MOOC-deelnemers hebben zeer uiteenlopende vooropleidingen en culturele achtergronden. Een groot deel van de MOOC-deelnemers mist vaardigheden die nodig zijn om MOOCs op een academisch niveau te volgen. Zo hebben veel deelnemers moeite  met het vinden van wetenschappelijke bronnen, het beoordelen van de kwaliteit daarvan en het adequaat verwerken van de gevonden informatie. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat zij geen bronnen gebruiken, onbetrouwbare bronnen gebruiken of (onbewust) plagiaat plegen. Om de deelnemers te ondersteunen en hun MOOC-ervaring echt academisch te laten zijn, is het belangrijk dat deze grote groep studenten dit type vaardigheden op een snelle, online manier kan verwerven. 

De best practice

Marleen heeft voor deze doelgroep met hulp van UB Leiden een academic toolkit ontwikkeld gebaseerd op bestaande, kwalitatief goede en kosteloos toegankelijke online leermaterialen. De toolkit richt zich op vier vaardigheden:

  • omgang met bronnen (zoeken van informatie, betrouwbaarheid van bronnen en plagiaat);
  • schrijfvaardigheid (argumenteren, logisch redeneren en Engelse taalvaardigheid);
  • studievaardigheden (online learning, organiseren, statistiek);
  • etiquette op het web, oftewel nettiquette (m.n. op fora).

Voor elke vaardigheid verwijst de academic toolkit MOOC-deelnemers door naar filmpjes (watch), artikelen (read) en tutorials (do) over het onderwerp. Op deze manier kan iedere MOOC-deelnemer zelfstandig en op zijn/haar eigen manier academische vaardigheden verwerven. Bovendien kunnen community moderators van MOOCs naar de academic toolkit verwijzen bij signalering van gebrek aan academische vaardigheden. 

Het resultaat

De academic toolkit is gebruikt in meerdere MOOCs van de Universiteit Leiden op het platform Coursera. De academic  toolkit stelt een grote groep deelnemers die normaal gesproken geen toegang heeft tot universitair onderwijs, in staat om relevante vaardigheden te verwerven en daardoor MOOCs te volgen op een academisch niveau. Daarnaast zijn er reguliere studenten van de universiteit Leiden die gebruikmaken van de academic toolkit.

De lessons learned

  • Leer studenten bronnen evalueren (betrouwbaarheid)
  • Bied studenten ondersteuning door zelf een selectie van betrouwbare bronnen te maken, die studenten zelfstandig en op het moment dat ze het nodig hebben (just-in-time) kunnen raadplegen
  • Maak gebruik van bestaand materiaal (open content)
  • Deel eigen materiaal met anderen (open content)

Meer weten?

Wilt u meer weten over de academic toolkit of het toepassen van online leermaterialen in het onderwijs? Neem contact op met uw ICTO-coördinator. Uw ICTO-coördinator kan u verder helpen.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden