Evaluatie Belastingverdragen als flipped classroom beschikbaar

  • Home
  • Actueel
  • Evaluatie Belastingverdragen als flipped classroom beschikbaar

Evaluatie Belastingverdragen als flipped classroom beschikbaar

Binnen het deelprogramma Online Learning onderzoeken we hoe nieuwe technologieën het campusonderwijs kunnen versterken met een doordachte mix van online en on campus activiteiten. Eén van de projecten was het integreren van de Massive Open Online Course (MOOC) ‘Rethinking International Tax Law’ in het on-campus rechtenvak Belastingverdragen. De evaluatie van dit flipped classroom project is nu beschikbaar.

Beschrijving project

In dit project is onderzocht in hoeverre een MOOC geïntegreerd kan worden in een on-campus vak. Studenten Rechtsgeleerdheid volgden voor het vak Belastingverdragen in de periode 20 april-15 juni 2015 de advanced track van de MOOC Rethinking International Tax Law. Naast de activiteiten uit de basic track (het bekijken van de wekelijkse videocolleges met in-video quizzes, lezen artikelen en maken opdrachten), bekeken zij ook  een extra video, lazen ze aanvullende literatuur, maakten ze een eindtoets en namen ze deel aan drie peer-review essay-opdrachten.  Zij kregen hiervoor een verified certificate van Coursera; de kosten hiervoor vergoedde de Universiteit Leiden. Naast de MOOC volgden de studenten vier traditionele hoorcolleges, bestudeerden zij extra materiaal en maakten zij een schriftelijk tentamen.

Conclusies

De hoofdconclusies in de evaluatie zijn:

  • Er zijn aanwijzingen dat de MOOC bijdraagt aan het studiesucces van de on campus studenten. Met name de zwakkere studenten  lijken baat te hebben bij deze aanpak.
  • De on-campus studenten nemen actief deel aan de MOOC: zij bekijken video’s, dragen bij aan foradiscussies, maken online quizzes en schrijven peer review opdrachten.
  • In vergelijking met de online deelnemers die het Advanced Track volgen, is de bijdrage van de on campus studenten kwalitatief beter; de studenten van de Advanced Track zijn actiever.
  • Studenten zijn positief over de MOOC. Ze waarderen de kwaliteit van de video’s en de mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te studeren. Ook waarderen ze de deelname van internationale professionals. Aan het eind van het vak geeft driekwart van de studenten aan dat ze in het vervolg misschien of zeker weer een vak willen volgen met een opzet als deze.
  • Het opschalen van deze opzet van vakken lijkt goed mogelijk. Aandachtspunten hierbij zijn de acceptatie van peer review als onderwijsvorm en de keuze tussen een MOOC of een Small Private Online Course (SPOC). Dat laatste kan helpen om de inhoud en het niveau van de online course beter aan te passen aan de studenten.

Meer weten?

Wilt u de evaluatie opvragen of meer weten over dit project? Neem contact op met de docent van Belastingverdragen, Judith Reijnen.

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden